/Phát thanh truyền hình
Tư vấn thiết kế trang cách âm
product img

Hệ thống cách âm ngăn chặn sự truyền âm thanh từ phòng này sang phòng khác. Có 3 nguyên tắc khoa học chính về cách âm hiệu quả:

  1. Cải thiện khối lượng của tường, sàn hoặc trần để giúp hạn chế tiếng ồn trong không khí. 
  2. Cải thiện khối lượng của bức tường bằng cách sử dụng kết hợp các vật liệu mật độ cao khác nhau. 
  3. Cải thiện khả năng hấp thụ năng lượng âm thanh và rung động của tường, sàn hoặc trần nhà.