/Công nghệ thông tin
Hệ thống phần mềm phát thanh
product img

 1. Chức năng phần mềm MAM Client:

  • Quản lý toàn bộ tài nguyên media trong đài

  • Nạp media vào hệ thống quản lý.

  • Tìm kiếm tài nguyên media theo nhiều tiêu chí,phục vụ khai thác

  • Tải tài nguyên media về lưu trữ cục bộ, phục vụ khai thác, sản xuất

  • Kiểm duyệt nội dung và chất lượng media

  • Ra yêu cầu lưu trữ lâu dài tư liệu trên tủ băng LTO

  • Ra yêu cầu phục hồi tư liệu từ tủ băng LTO về lưu trữ Nearline

 2. Chức năng phần mềm Playlist Pro

  • Quản lý lịch phát sóng 

  • Cho phép tạo lịch phát sóng của ngày bất kỳ, tạo lịch ngay cả khi file media đang hoặc chưa được sản xuất.

  • Tìm kiếm tài nguyên media theo nhiều tiêu chí để đưa vào lịch.

  • Preview file media

  •  Đặt thời điểm phát lịch để phần mềm phát sóng tự động phát đúng thời điểm yêu cầu.

  • Duyệt nội dung lịch trước khi lên sóng

  • Xuất lịch phát sóng ra các định dạng : Excel/Word/PDF… 

 3. Chức năng phần mềm File Manager:

  • Tự động tìm trên Playlist sắp phát sóng các file chưa có trên Server Phát Sóng để copy từ hệ thống lưu trữ tới server  sẵn sàng cho phát sóng.

  • Tự động rà soát trên Server Phát Sóng các file không còn được phát sóng trong ngắn hạn xóa đi để giải phóng dung lượng cho server tiếp nhận các file mới

 4. Chức năng phần mềm OnAir

  • Điều khiển server phát sóng phát file theo lịch đã lập.

  • Cho phép thao tác Chèn, Xóa, Sửa phát sóng trên lịch

  • Cho phép Phát, Dừng, Nhảy tới các phát sóng mong muốn

  • Ghi lại các thao tác người sử dụng để truy vết

  • Ghi lại nhật ký phát sóng AS Run Log để làm báo cáo

  • Hoạt động ở nhiều chế độ dự phòng.