/Phát thanh truyền hình
Hệ thống phần mềm
product img

 • Trở thành đơn vị cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát thanh truyền hình.
 • Cung cấp các hệ thống tích hợp với khả năng triển khai nhanh và thích ứng tốt cho thời đại Internet.
 • Triển khai trên thực tế SDB- Software Defined .Broadcast- Truyền hình dựa trên phần mềm 
 1. Bộ phần mềm quản lý
  • Hệ thống các module quản lý 
  • Hệ thống các dịch vụ ngầm cho web
 2. Bộ phần mềm tự động hóa phát sóng
  • Điều khiển server phát sóng phát file theo lịch đã lập.
  • Cho phép thao tác Chèn, Xóa, Sửa phát sóng trên lịch
  • Cho phép Phát, Dừng, Nhảy tới các phát sóng mong muốn
  • Ghi lại các thao tác người sử dụng để truy vết
  • Ghi lại nhật ký phát sóng AS Run Log để làm báo cáo
 3. Bộ phần mềm đồ họa kênh sóng
  • Server phát sóng tất cả trong một
  • Server phát A/B studio 
 4. Bộ phần mềm tự động hóa studio
 5. Phần mềm ghi hình vệ tinh
  • Phần mềm Việt hóa các chương trình ngoại- làm chậm,cài quảng cáo, chèn cắt chương trình, popup tự động theo cue tone 
 6. Phần mềm IP (Multiview, delay, record, distribution)