Công nghệ thông tin

Nhà cung cấp giải pháp CNTT, Giải pháp thành phố thông minh. Chúng tôi là nhà cung cấp về Công nghệ Thông tin - Truyền thông (CNTT-TT). Chúng tôi chuyên thiết kế, phát triển và phân phối các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ về CNTT-TT đáp ứng nhu cầu của Thành phố thông minh về Kết nối, Di động và Bảo mật.!

category img